Thất nghiệp khi sức diễn đang sung

Càng ở độ tuổi sung sức, “chín” nghề thì diễn viên lại càng đối diện với nguy cơ “thất nghiệp” nhiều hơn. Tuổi nghề, kinh nghiệm tỷ lệ nghịch với cơ hội, thu nhập của diễn viên. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment