Tháo “chốt hãm” chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài

Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được chuyển tiền ra nước ngoài trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment