Thanh tra vào cuộc, DN vận tải mới chịu giảm cước

Theo kết quả tổng hợp của Bộ GTVT, qua kết quả kiểm tra giá cước vận tải tại Hải Phòng, tính đến hết ngày 19/1, Hải Phòng đã có 37 doanh nghiệp vận tải hành khách giảm giá cước 1,3-23,5%, trung bình mức giảm 7,7% đối với tuyến cố định và 5,5% đối... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment