Thanh tra trách nhiệm 6 chủ tịch tỉnh

Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện thanh tra trách nhiệm 6 chủ tịch UBND tỉnh và nhiều bộ, ngành, ngân hàng lớn trong năm 2016. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment