Thanh tra phát hiện sai phạm hơn 33 tỷ đồng trong năm 2014

(Dân trí) - Thanh tra Bắc Giang cho biết, qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền là hơn 33 tỷ đồng và 93.321 m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi về ngân sách 10,2 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hơn 22,8 tỷ đồng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment