Thanh tra đột xuất gói thầu có “bút phê” của Thứ trưởng GTVT

(Dân trí) - Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng vừa chỉ đạo thanh tra gói thầu RAI/CP1 thuộc Dự án quản lý tài sản đường bộ (VRAMP) do Tổng cục Ðường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, gói thầu này có “bút phê” của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và được cho là có dấu hiệu “ưu ái” nhà thầu. Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment