Thanh tra Chính phủ phát hiện “chi chít” vi phạm trong quản lý đầu tư

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment