Thanh niên Trung Quốc vỡ mộng

Diaosi (điểu ti) là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment