Thang điểm 20 thì cấu trúc đề có dài hơn không?

(Dân trí) - Điểm cộng của từng khu vực là như thế nào? Thi liên thông năm nay như thế nào? Thang điểm 20 thì cấu trúc đề có dài hơn không? Mỗi thí sinh được thi theo mấy khối thi? Thí sinh tự do nộp hồ sơ đăng ký dự thi ở đâu? Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment