Tháng Công nhân 2015: Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp

(Dân trí) - Tháng công nhân năm 2015 có chủ đề là “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động”.Tổng LĐLĐ VN nhận rõ trách nhiệm đồng hành, phát triển bền vững cùng doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế rộng lớn. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment