Thần đồng 5 tuổi có tài đọc được suy nghĩ của người khác

5 tuổi, là một đứa trẻ tự kỷ,Ramses nói được 7 thứ tiếng, giải được các bài toán đơn giản và đặc biệt là có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment