Thảm cảnh của chó ngao Tây Tạng hết thời ở Trung Quốc

Nhân viên y tế trong Trung tâm Dịch vụ Thú y Quốc tế kiểm tra cơ thể của chó ngao Nibble sau khi những người bảo vệ động vật cứu nó cùng hàng trăm con chó khác từ một xe tải hồi đầu năm 2015. Ảnh: New York Times Khi... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment