Thai chết lưu từ tuần 29, bác sĩ bảo ‘vẫn bình thường’

Hai lần siêu âm cho kết quả trái ngược khiến thai phụ không biết thai bị chết lưu từ trước đó. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment