Thách thức tử thần để làm đường trên nóc nhà thế giới

Vùng Ladakh của Ấn Độ nằm trên dãy Himalaya. Một hệ thống đường kết nối nó với những khu vực dưới chân dãy núi. Tuy nhiên, phần lớn những con đường ấy chỉ phục vụ hoạt động vận tải của quân đội. Họ đưa vũ khí, lương thực và các loại hàng khác tới... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment