Teo tóp dần: Doanh nghiệp đi bán phở, bán thuốc đông y

Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thực sự ảm đảm, suy giảm cả về số lượng, chất lượng, quy mô và năng suất. Nhưng lo nhất vẫn là các DN không lớn được - các chuyên gia kinh tế lo lắng.
 >> Gần 68.000 doanh nghiệp "chết" trong năm 2014: "Không đáng lo!" Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment