‘Tây du ký mới': Đường Tăng múa võ Như lai thần chưởng

Trong những hình ảnh mới giới thiệu trong "Tây du hàng ma thiên 2", nhân vật Đường Tăng được miêu tả hay khoe khoang, có võ nghệ trong khi đó Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới mờ nhạt. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment