Tàu chiến Mỹ – Trung diễn tập trên biển Hoa Đông

Tàu khu trục tên lửa Stethem và tàu hộ tống tên lửa Xuzhou diễn tập tìm kiếm cứu hộ trên biển Hoa Đông, sử dụng quy định về đối đầu không lên kế hoạch trước để liên lạc.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment