Tăng tốc tham nhũng lúc ‘hoàng hôn nhiệm kỳ’?

Nhắc lại bài học biến tài sản công thành tư, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ lúc sắp kết thúc nhiệm kỳ, đại biểu Lê Như Tiến chất vấn trách nhiệm cá nhân của Tổng thanh tra Chính phủ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment