Tăng Thanh Hà sẽ sinh con trai vào tháng tới?

Mới đây Stylist Trần Quang Tuyến bất ngờ chia sẻ dòng cảm xúc: "Mới có một thằng cháu mà phát cuồng với nó ....tháng sau lòi ra thêm thằng nữa chắc chết chứ chẳng chơi..." và tag Tăng Thanh Hà cùng Trà My Idol Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment