Tăng phí qua trạm xa lộ Hà Nội

Mức thu phí tại trạm xa lộ Hà Nội sẽ được tăng lên đối với một số loại phương tiện nhằm để hoàn vốn đầu tư xây dựng cầu Rạch Chiếc. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment