Tân vương Saudi Arabia bổ nhiệm con trai làm Bộ trưởng

Hoàng tử Mohammed bin Salman được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia. Ảnh: Alriyadh Dẫn nội dung của một sắc lệnh hoàng gia, đài trên cho biết Quốc vương Salman đã quyết định giữ nguyên các bộ trưởng bộ khác, trong đó có... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment