Tận mục cây táo cho 250 loại quả

Người làm vườn Paul Barnett (42 tuổi), ở Chidham, gần Chichester, West Sussex (Anh) đã mất 24 năm để nghiên cứu và lại tạo ra cây táo cho 250 loại quả cực kỳ đặc biệt này. Sau... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment