Tấm séc 975 triệu USD bị từ chối của tỷ phú dầu mỏ

Tỷ phú dầu mỏ viết séc trị giá 975 triệu USD cho vợ cũ, nhưng bị bà mang trả lại. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment