Tạm giữ 3 người chặt phá 18 ha rừng

Cán bộ biên phòng trong lúc tuần tra phát hiện 3 người dân ở Ea Súp chặt phá 18 ha rừng để làm nương rẫy nên tạm giữ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment