‘Tạm dừng phát triển khu hành chính tập trung’

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, để thực hiện quy hoạch trung tâm hành chính tập trung, một số địa phương cần nguồn lực lớn nên Thủ tướng đã yêu cầu tạm dừng để rà soát. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment