Tài tử Charlie Sheen nhiễm HIV

Diễn viên 50 tuổi của Hollywood được cho là dương tính với HIV và sẽ lên truyền hình để chia sẻ thẳng thắn về tình trạng bệnh tật. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment