Tài tử Ben Affleck thoát nỗi oan tổ tiên là chủ nô

Tuy nhiên, theo khám phá của trang Daily Beast, thực tế, tổ tiên của Affleck là người điều hành tài sản cho các chủ nô. Thông tin về gốc gác chủ nô của Ben Affleck do chương trình truyền hình Finding Your Roots (Tìm tổ tiên của bạn) công bố. Mới... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment