Tại sao các phần tử khủng bố thường là anh em?

Sự kết nối về huyết thống, đoàn kết và chung tư tưởng trong cùng một gia đình giúp các phần tử khủng bố phối hợp ăn ý hơn trong các hoạt động tấn công liều chết. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment