Tai nạn trên phim trường của sao Việt

Việc rạn xương sườn khi thực hiện bộ phim "Lật mặt 2" không phải là sự cố đầu tiên Lý Hải gặp phải trên phim trường. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment