Tài khoản của OceanGroup tại các ngân hàng khác hoạt động bình thường

Ngày 8/1, sau khi OceanBank tiến hành tạm phong tỏa tài khoản của OceanGroup tại nhà băng này, OceanGroup đã có thông báo cho biết mọi hoạt động, giao dịch của tập đoàn này vẫn diễn ra bình thường.
 >> Ocean Group bị phong tỏa tài khoản tại Ocean Bank
 >> Ocean Group và Ocean Hospitality cử người thay ông Hà Văn Thắm Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment