Tác giả ‘The Notebook’ và vợ kết thúc cuộc hôn nhân 25 năm

Tiểu thuyết gia Nicholas Sparks và vợ Cathy - nguồn cảm hứng trong nhiều cuốn sách về tình yêu của ông - tuyên bố ly thân. Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment