Sư tử suýt trả giá vì cầu cứu đàn trâu rừng

Con sư tử đực đơn độc bị vài con khác đè ra cắn xé, nó cất tiếng kêu gào thảm thiết. Đàn trâu rừng lao tới khi nghe tiếng kêu của nó. Tưởng chừng như đây là hành động giải cứu, nhưng con  sư tử suýt phải trả giá. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment