‘Sự ra đi của ông Lý Quang Diệu khiến cả gia đình đau xót’

Bà Lua Suyean nói trong nước mắt: “Tôi thấy rất, rất buồn vì ông Lý là người tuyệt vời nhất ở Singapore. Tôi không biết phải nói gì khi nghe tin ông mất qua thời sự. Tôi mới viết thiệp cho ông”. Một người khác cho biết: “Cả gia đình chúng tôi đều... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment