Sự nghiệp của Lý Quang Diệu – huyền thoại châu Á thế kỷ 20 và 21

Từ một sinh viên luật trở thành thủ tướng đầu tiên của Singapore và tiếp tục có sức ảnh hưởng chính trị lớn sau khi rời ghế, Lý Quang Diệu thực hiện thành công nhiều cải cách, đưa đất nước trở thành một trong những "con hổ châu Á". Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment