Steve Jobs thay đổi thế giới nhờ đam mê

Doanh nhân thành công luôn có thừa đam mê với sứ mệnh của mình, với giá trị mà sản phẩm mang tới cho người dùng, và với cái cách chúng thay đổi thế giới. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment