Sony đem Z3+ đến Mỹ

Giá bán của chiếc Sony Xperia Z3+ tại thị trường Mỹ là 499 USD, dành cho các nhà mạng GSM. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment