‘Sóng ngầm’ trong giới chủ ngân hàng và nhóm thân hữu

Đổi ngôi Trong vòng một năm, từ vị thế một thành viên, không sở hữu cổ phiếu nào, gia đình ông Trần Nhất Minh - Thành viên HĐQT Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) đã gom tổng cộng gần 43,4 triệu cổ phần VIB, tương đương tỷ lệ 10,21%. Điều này thực sự... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment