Soi khối tài sản của 10 anh em nhà bầu Đức

Anh em giàu sụ Bầu Đức vốn rất nổi tiếng khi là tấm gương vượt khó. “Thâm niên” trượt đại học chưa hẳn là vận rủi. Xét ở một góc độ nào đó, trượt đại học khiến bầu Đức dồn tâm sức nhiều hơn cho nghiệp kinh doanh. Và như vậy mới có Hoàng Anh Gia Lai... Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment