So sánh thông số Honda SH 2017 và Piaggio Medley

Honda SH 125i/150i ABS và Piaggio Medley 125/150 là những đối thủ trực tiếp của nhau, với nhiều điểm tương đồng về công nghệ, tiện ích trên xe. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment