Số người cầu nguyện cho Trump hơn Clinton 180%

Kết quả thăm dò trên mạng cho thấy số người cầu nguyện cho ông Trump giành chiến thắng vượt trội so với bà Clinton. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment