Số doanh nghiệp thành lập mới cao kỷ lục

Với 87.000 giấy đăng ký được cấp sau 11 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2015 có thể vượt 94.000 - mức cao nhất trong lịch sử. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment