Smartphone đầu tiên của Pepsi

Pepsi đang bắt tay với đối tác ở Trung Quốc để sớm cho ra đời mẫu điện thoại đầu tiên, dự kiến có tên P1. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment