Sinh viên và vòng xoáy nhậu nhẹt: Nhậu và… “chém gió”

Khi rượu đã “no”, các “ngôi vị” trên bàn tiệc của sinh viên được hoán đổi từ "anh em" sang "tao - mày".... Từ bạn bè , họ có thể thành những kẻ thù hằn…  >> Sinh viên và vòng xoáy nhậu nhẹt: Uống rượu thể hiện bản thân Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment