Sinh viên và vòng xoáy nhậu nhẹt: Cần có điểm dừng!

Với thói quen "ăn là nhậu" ngày càng lấn sâu vào đời sống sinh viên đã có những ảnh hưởng tiêu cực không nhỏ đến hành vi, lối sống của bộ phận bạn trẻ khi không làm chủ được hành động chính mình. Nhắc đến vấn đề nhậu nhẹt, nhiều sinh viên đưa ra những quan điểm thẳng thắn.  >> Sinh viên và vòng xoáy nhậu nhẹt: Uống rượu thể hiện bản thân  >> Sinh viên và vòng xoáy nhậu nhẹt: Nhậu và... “chém gió” Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment