Sinh viên ngoại quốc mang hơn 6 kg ma túy vào Việt Nam

Được thuê với giá 1.000 USD, một thanh niên 25 tuổi người Nga mang 6,42 kg cocain vào Việt Nam để tiêu thụ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment