Sinh viên Mỹ thuật kể chuyện lớp học vẽ nude

 “Rồi cũng qua cái thời trẻ trâu, thích vẽ mẫu già, nhăn nheo hơn. Vì những mẫu đó thường gương mặt góc cạnh, có nếp nhăn. Có chút gì đó sương gió, khổ hạnh”. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment