Sinh con sau một tiếng biết tin có bầu

Katherine Kropas không hề biết đang mang trong mình một đứa bé nặng 4,5 kg cho tới một tiếng trước khi lâm bồn.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment