Sếp ngân hàng nhận thù lao một năm hơn 4 tỷ đồng

Thu nhập sếp ngân hàng lớn thua "đàn em" Năm 2014, tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 16,14 tỷ đồng, bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế. Trung bình mỗi sếp được nhận 1,345... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment