Sếp lớn của Man Utd góp tiền, giúp Donald Trump đắc cử

Giám đốc Ed Glazer là một trong nhiều nhân vật thuộc giới thể thao ủng hộ tiền cho chiến dịch tranh cử mà Trump vừa thắng và trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment