Sếp Google tuyên bố ‘Internet có thể biến mất’

"Tôi sẽ trả lời rất đơn giản rằng Internet sẽ biến mất", Schmidt nói. "Sẽ có rất nhiều địa chỉ IP, rất nhiều thiết bị, cảm biến, những thứ mà bạn có thể mang theo, những thứ mà bạn có thể tương tác mà bạn thậm chí còn không thể cảm nhận được.... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment